Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Zestiende zondag

Zestiende zondag

 

 

Toen Jezus bij hen op bezoek
was, klaagde Marta erover
dat Maria haar alleen
liet bedienen en gewoon
bij Jezus bleef zitten.
Maar Jezus zei:'Maria
heeft het beste deel gekozen!'
 
(naar Lucas 10,38-42)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Als christen
moet je een evenwicht
proberen te vinden
tussen inzet en inkeer
-zegt God-
tussen je engagement
voor een betere wereld
en de inspiratie
van waaruit je dat doet.
Maak daarom regelmatig tijd vrij
én voor je verbondenheid met Mij
én voor je verbondenheid
met medemensen.
Blijf stilstaan
bij hun levensverhaal
van pijn en vreugde
en durf dan bruggen te leggen
met mijn verhaal van liefde,
en je zult een bron
van geluk ontdekken.