Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Hoe zal het ooit zichtbaar zijn

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn
dat God met ons verbonden is,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar willen instaan?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar ruimte maken,
ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?
Mogen wij die mensen zijn!

Hoe kan Gods Woord tot ons spreken,
als er geen mensen gevonden worden,
die elkaar daarop ook durven aanspreken?
Mogen wij dat doen!

Hoe kan in deze wereld
geloofwaardig worden dat God met ons meegaat,
als er geen mensen te vinden zijn
die het met elkaar willen uithouden
en elkaar houden aan Zijn Woord?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe kan God mensen rechtop doen gaan
als er geen mensen te vinden zijn,
die te maken willen hebben met hen
die zijn terneer gedrukt.
Laten wij ons vinden!
Mogen wij op elkaar rekenen?

                   Wil Broos