Home » GEBEDEN EN OVERWEGINGEN » Charles de Foucauld -teksten

Charles de Foucauld -teksten

Over het apostolaat

 
Apostel zijn, hoe?

Door goedheid, tederheid,

broederlijke genegenheid,

door vóór te leven wat deugd is,
door bescheidenheid en zachtmoedigheid
die altijd zo aantrekkelijk en christelijk zijn.
 
Bij sommigen zonder hun ooit een woord
over God of godsdienst te zeggen,
met veel geduld zoals God geduld heeft,
met goedheid zoals God goed is,
als een tedere broeder,
biddend.
 
Bij anderen door over God te spreken
voor zover zij het kunnen opnemen.
Vooral in iedere mens een broeder zien ...
in ieder mens een kind van God zien,
een mens die door het bloed van Jezus
vrijgekocht is,
een mens die door Jezus bemind wordt ...
 
Een vechtersmentaliteit van ons weren ...
Wat een afstand ligt er tussen
de manier van handelen en spreken van Jezus
en de vechtersmentaliteit
van hen die geen christen zijn of
slechte christenen zijn
en die vijanden zien
die bestreden moeten worden. "
 
(uittreksel uit een brief van Charles,
drie en een halfjaar voor zijn dood geschreven)
 
 ------------------------------------------
 

Het gebed van overgave

 
Vader,
Ik verlaat mij op U.
Doe met mij wat U wilt.
Wat U ook met mij zult doen,
Ik dank U.
 
Ik ben tot alles bereid,
Ik aanvaard alles.
Het enige, mijn God, wat ik verlang,
Is dat uw wil zich voltrekt in mij
En in al uw schepselen.
 
Ik leg mijn ziel in uw handen,
Ik geef ze aan U, mijn God,
Met alle liefde van mijn hart.
Omdat ik U bemin,
En omdat het voor mij een liefdesnoodzaak is
Mij te geven,
Mij zonder voorbehoud in uw handen neer te leggen,
Met een oneindig vertrouwen,
Want Gij zijt mijn Vader.
 
  -----------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb