Home » EUCHARISTISCHE AANBIDDING » Geleide Aanbidding 2

 

Heer opnieuw zijn wij hier gekomen, wij zijn gekomen om in Uw nabijheid te vertoeven, in Uw huis.

om ons naar U te richten.

We zijn gekomen om U te AANBIDDEN.

U die de Liefde bent, om ons volledig in Uw genade onder te dompelen.

U geeft ons die gelegenheid, hier en               nu, telkens weer in Uw Aanwezigheid, U die zo dichtbij bent.

Heer, wij willen enkel bij U zijn, alles achter laten, wat ons bezig houdt. Alleen in Uw Liefde.

Vorm ons om Heer!!

Laat me niet meer van U worden gescheiden, in alle facetten van mijn bestaan.

 

Laudate omnes gentes, Laudate Dominum, 2x

Loof de Heer alle volken.

 

Als we werkelijk willen bidden, ons naar U  keren, bekeren.

Kom opnieuw in mij, waar ik nog niet van U ben.

Maak me open waar het donker is, en laat Uw licht schijnen, waar onrust heerst.

Geef nieuwe moed waar moedeloosheid is.

Geef Uw vuur, U die Liefde bent, schenk ons Uw Liefde.

Leer ons Uw liefde kennen, volmaakt en zonder einde.

Geef geduld, omdat ons geduld zo klein is.

Maak me mild, waar die zoek is door verharding.

Maak me vrij, waar ik gevangen zit, die me niet dichter bij U brengen.

 

Kom Heer vernieuw mijn denken door Uw woord dat leven is.

laat me getuigen van Uw grote werk.

Laat me in de stilte Uw woord verstaan, vernieuw mijn doen, mijn actie,

laat alles getoetst zijn Uw genadevolle verbondenheid.

Ja Heer alles wat ik doe en laat in Christus, de Gezalfde.

Door Uw persoonlijke aanraking, in U herboren.

U hebt ons een missie toevertrouwd, niet zo maar  'n keer, maar steeds weer

(voortdurend).

U zend ons in deze wereld, met veel spanning, onrust, geweld. We vertrouwen die aan U toe.

We vragen om groei in geloof voor alle gedoopten als één familie, Uw familie.

We brengen allen bij U die (door geweld en macht) de waarde van het leven vertrappen.

Geef Uw vrede op zoveel plekken op deze wereld.

We vertrouwen allen aan U toe die lijden aan onverschilligheid, voor wie het materiële

alleen maar belangrijk is.

Wij vertrouwen U zoveel jonge mensen toe die de levensvreugde niet kunnen ontdekken,

die innerlijk leeg en getekend zijn in allerlei vormen van verslaving.

We vertrouwen de vele kinderen aan U toe die gebrek hebben aan geborgenheid.

Alle zieken dat U hen sterkt Heer, laat Uw lijden hen sterken.

We vertrouwen alle overledenen aan U toe, vooral hen waar niemand meer aan denkt.

 

Kyrië eleison 3x

 

Ene en waarachtige God, U aanbidden wij.

God van Liefde, eeuwige Liefde van Vader Zoon en H.Geest.

                                              

                                                    Pastoor René Wilmink