Home » PSALMEN BIDDEN » Psalm 51

Psalm 51

Berouw en vertrouwen
 
Geheel uw denken moet zich vernieuwen.
Bekleedt u met de nieuwe mens(Ef. 4,23-24)
 
3 God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid,
            delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
 4 Was mijn schuld volkomen van mij af,
            reinig mij van al mijn zonden.
 5 Ik erken dat ik misdreven heb,
            altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
 6 Jegens U alleen heb ik gezondigd,
            wat U tegenstaat heb ik gedaan.
   Dus zijt Gij rechtvaardig in uw oordeel,
            is het vonnis dat Gij velt gegrond.
 7 Ach, met schuld belast werd ik geboren,
            schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
 8 Maar Gij hebt behagen in oprechtheid,
            Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
 9 Sprenkel mij met hysop dat ik rein word,
            was mij dat ik witter word dan sneeuw.
10 maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken,
            geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
11 Wend uw ogen af van mijn gebreken,
            scheld mij al mijn schulden kwijt.
12 Schep in mij een zuiver hart, mijn God,
            geef mij weer een vastberaden geest.
13 Wil mij niet verstoten van uw aanschijn,
            neem uw heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij weer de weelde van uw zegen,
            maak mij sterk in edelmoedigheid.
15 Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren,
            alle schuldigen terugvoeren tot U.
16 Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder,
            dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
17 Heer, maak Gij mijn lippen los,
            dat mijn mond uw lof kan zingen.
18 In geschenken hebt Gij geen behagen,
            wat ik U ook bied, Gij wilt het niet.
19 Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,
            een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.
20 Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig,
            bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan ontvangt Gij alle offers die Gij hebt bevolen,
            dan komt men weer offeren op uw altaar.