VIERDE STATIE
Jezus ontmoet zijn Moeder
 

Het vierde kruis
GELIEFDE MENSEN VERDRIET MOETEN AANDOEN

Het is onmogelijk, iemand die je liefhebt, nooit pijn te doen. Ik had deze ontmoeting met mijn moeder uit de weg kunnen gaan. Want weet je wat het betekent, een geliefde mens te ontmoeten, die jij verdriet moet aandoen? Men moest niets meer van Mij hebben, Ik werd door iedereen veracht alsof Ik een ketter en verleider was. Mijn moeder wist echter beter. Zij zag mijn lichamelijke en innerlijke mijn, en keek Mij in de ogen.

Het is een kruis, geliefde mensen in de ogen te moeten kijken, wanneer je door iedereen bespot wordt. Het is een kruis, mensen te moeten ontgoochelen, die jou liefhebben. Je kan hen daardoor echter niet behoeden. Verwerp dit kruis niet. Je zal Mij vinden, als ook jij het meemaakt, dat je geliefde mensen verdriet aandoet.

Je ziet wel, hoe je problemen hen pijn en verdriet berokkenen, en dat maakt je opstandig, maar doe zoals mijn moeder. Want zij heeft tijdens mijn lijdensweg begrepen, wie Ik ben. In haar moederhart verdrong zij toen haar eigen wensen, waardoor het geloof in haar hart ten vollen kon zegevieren.

En, je zal een echte vriend pas daaraan erkennen, als hij je nog blijft steunen, ook wanneer niemand nog iets om je geeft. Op dat ogenblik ben jij voor hem belangrijk. Aanvaard dus het kruis waarmee je geliefde mensen pijn aandoet. Aanvaard het kruis waarmee je anderen droevig stemt. Zo zal je Mij en mijn moeder ontmoeten.

-0-0-0-0-0-0-0-
                                                                                                       5e Statie