VEERTIENDE STATIE
Jezus wordt in het graf gelegd
 
 
het veertiende kruis
MENSELIJK GEZIEN ZONDER HOOP LEVEN
 
Mijn vrienden dachten dat ze Mij de grootste eer bewezen, toen ze mijn lichaam in het graf legden. Zij waren bezorgd om mijn lichaam, maar vergaten wat Ik hun gezegd had: “Op de derde dag zal Ik verrijzen.”

Het graf boezemt je angst in. De dag dat men je graf in gereedheid brengt, ben jij er niet meer. Hoe zal je reageren eens het zover is? Als je zal beseffen dat je hier zal verdwijnen zonder het geringste spoor achter te laten. Of als je bijvoorbeeld zou weten, dat niemand naar je begrafenis zal komen, dat je je leven in ellende en eenzaamheid zal beëindigen. Welnu, weet dan, dat Ik bij jou ben en dat Ik je zeker ken.

Het is een kruis om ook deze laatste wens te begraven, het verlangen namelijk, om hier een belangrijk iemand te zijn. Want dit verlangen verhindert je juist echt belangrijk te zijn, belet je een licht te zijn voor anderen. Hoe kan je een licht zijn, zolang je ervoor terugschrikt je sombere zelfzucht nu met Mij te begraven; zolang je wel tot Mij wil oversteken, maar de bruggen achter jou niet wil opblazen? Pas dan kan Ik je leven veranderen.

Begraaf nu je eigen wensen en neem het veertiende kruis op jou. Na dit kruis wacht je de verrijzenis. Daarom verheug Ik Mij over de grafheuvel, waaronder je trots begraven zal liggen. Jij wil nog lang niet in je graf en je wordt nog ontsteld door de gedachte, dat je je leven zal moeten laten. Maar juist daarom ben je dood. Indien je bereid was af te sterven, zou je tot mijn leven kunnen opstaan. Enkel een dode kan verrijzen. Wees toch niet bang! Wat jij “dood” noemt, is een brug voor jou naar Mij. De dood van de zonde betekent vreugde en vereniging voor jou en Mij, de vervulling van alle vurige wensen en diepste verlangens. Ik ben je deze weg al voorgegaan en wacht nu op jou. Begrijp je dan niet, dat Ik door mijn dood niet uit de wereld gegaan ben, maar dat de wereld Mij pas nu echt gegeven is? Voordien was Ik op deze wereld slechts te gast.
Nu ben Ik Heer. Ook jij zal zijn zoals Ik. Laat de dood voor wat hij is.
Beschouw het graf niet langer als een droevig einde, maar veeleer als een geboorte en een nieuw begin.
Laat je hoogmoed afsterven en het morgenrood van het paasfeest zal je toeschitteren.
 
-0-0-0-0-0-0-0-
 
 
 
 
 
 


 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb