Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Vijfde zondag veertigdagentijd

Vijfde zondag veertigdagentijd

 

Bedroefd ging Jezus naar
het graf van Lazarus en
Hij beval dat ze de steen
die voor het graf lag, zou-
den wegrollen. Na een gebed
riep Hij: 'Lazarus, kom
naar buiten!' En zo
gebeurde het.
 
(naar Johannes 11,38-44)
 
 
 
 
 
Net zoals Lazarus
wil ik je doen opstaan
-zegt God-
en je weer nieuwe hoop geven.
Ik zal de steen die anderen
voor je hart hebben gelegd,
helpen wegrollen.
Ik zal je naar buiten roepen
en je losmaken
om 'nieuw' te worden.
Zo kun je al een beetje proeven
van wat het betekent
een 'paasmens' te zijn.
Nog twee weken
-zegt God-
en dan hoop Ik
dat Ik in jou mag verrijzen
en dat je Mij zult ontmoeten
als bron van 'nieuw leven'.
Ik heb je lief!