Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Vierde zondag

Vierde zondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen Hij was gaan zitten,
nam Jezus het woord
en zei:'Gelukkig die
zachtmoedig en barm-
hartig zijn. Gelukkig die
hongeren naar gerechtig-
heid en vrede brengen,
want zij zij kinderen
van God.'
 
 (naar Matteüs 5,1-2.5-9)

 

 
 
 
Gelukkig ben je
als je vrede brengt
-zegt God-
en als je durft opkomen
voor gerechtigheid,
ondanks tegenstand en onbegrip.
Gelukkig ben je
als je zachte moed
een warm hart blijft schenken
aan mensen in nood
en als je hen in Mijn Naam
nabij wilt zijn
zorgzaam en teder.
Mijn vreugde
zal ook jouw vreugde worden
en Mijn geluk jouw geluk
Ik zal jouw Vader zijn
en jij, jij bent Mijn kind
mijn oogappel,
van wie ik ziels veel hou