Home » GEBEDEN VOOR OUDEREN » Hemelse Vader

 Hemelse Vader,


ik voel dat mijn leven ten einde loopt,
en soms ben ik bang
dat het niet zo was
als het had moeten zijn.
Ik kan daar niet veel meer aan doen.
Ondanks dat dank ik U voor alles.
Laat mij nu tot rust komen.
Laat de enkele jaren
die U mij nog schenken wilt,
een goede afsluiting
van mijn leven zijn.

Laat mij openstaan voor alle mensen
die mijn liefde nodig hebben.
Laat mij begrip hebben
voor jonge mensen,
blij zijn, ook over die dingen
die ik zelf niet meer kan doen.
Laat mij door mijn bidden
deelhebben aan alles
wat er volgens uw wil
in de wereld gebeurt.

Kom in mijn eenzaamheid, Heer,
en vul haar met uw liefde.
Laat de weg zichtbaar worden
die wij mensen allen moeten gaan,
de weg naar de eeuwigheid.

Heer, ik ben oud, zwak en ziek,
ik kan niets meer doen.
Maar U laat mij leven,
daarom wil ik er zijn voor U.
Help mij dankbaar te zijn
voor alles wat anderen voor mij doen.
Zegen allen die goed voor mij zijn.