Home » KORTE OVERWEGINGEN

 

Niets is mooier, dan een gezicht dat transparant is geworden

door een lang leven van vreugde en verdriet,

van strijd en innerlijke vrede.

Frére Roger: Vrede in je hart, 2007

  

 Als je je bewust wordt dat God in het diepste van je hart is,
(en je dierbare bij Hem)
kan er alleen maar ruimte komen voor Hem, en in Hem je 
medemensen, dus voor iedereen die op je pad komt.
 
Als ik geloof had als een mosterdzaadje zou ik bergen kunnen
verzetten, en zou ik alles aankunnen, waarom?
Omdat ik dan alleen maar vertrouwen zou hebben in U Heer!!
 
Gerda 
 


Wij zijn niet op aarde om een museum te bewaken
maar om een bloeiende tuin te onderhouden.
 
Paus Johannes XXIII
 


 
Hoe ik tot U moet komen, weet ik niet.
Geef Gij het mij in.
Indien men U vindt door het geloof, geef mij dan geloof.
Indien men U vindt door deugd, geef mij dan deugd.
Indien men U vindt door wetenschap, geef mij dan wetenschap.
 
Augustinus (+ 430), in een gebed voor elke dag.
Uitg.Kok, Kampen 2009.
 
 


 
Aan U moet het gevraagd worden,
in U moet het gezocht worden,
bij U moet geklopt worden,
dan zal het gevonden worden,
dan zal er worden opengedaan.
 
Augustinus, in Een gebed voor elke dag.
 


 
Tot een welbepaalde dienst,
hebt U mij, God, geschapen.
Een taak mij toevertrouwd
die U een ander niet kunt geven:
mijn zending.
 
Ik ben een schakel in de ketting, Heer,
Die alle mensen met elkaar verbindt.
U hebt mij niet voor niets gemaakt.
Waar U mij zendt
zal ik het goede doen.
 
Naar J.H.Newman (+ 1890) in gebeden voor
jonge mensen. Gent 1975
 
 


 
Geef mij, Heer God,
een geest om U te kennen,een hart om U te vinden,
trouwe volharding als ik op U wacht
en de hoop U eindelijk te omarmen
 
Thomas van Aquino (+ 1274) in Een gebed voor elke dag