Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » H.Drie-Eenheid

H.Drie-Eenheid

 

 

 

Na zijn verrijzenis kwam
Jezus naar zijn vrienden
en zei:'Maak alle volkeren
tot mijn leerling.
Doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon
en de Geest.
Ik ben met jullie,
alle dagen!'
 
(naar Matteüs 28,18-20)
 
 
 
Ik wil zorg voor je dragen
-zegt God-
zoals een vader en moeder
voor hun kind.
Ik wil je beschermen
en van je houden,
alle dagen.
Als teken van mijn liefde
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven,
opdat mijn tederheid
een gezicht zou krijgen
en opdat mijn droom
van een hemelse wereld
werkelijkheid zou worden.
Wil van Hem leren
hoe je je leven kunt afstemmen
op de adem van mijn Geest
en hoe je een mens
van vrede en liefde
kunt worden.
 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb