Home » Boek van Andre Louf, Heer, leer ons Bidden

ANDRE LOUF

HEER,

LEER ONS BIDDEN

iets gewaar worden van God

 

 

 

 

tekst voorkant boek:

Dit boek wil een antwoord zijn op de honger naar gebed en een hulp voor het leven van elke dag.

Theologische studies over het gebed zijn talrijk, een persoonlijk getuigenis is veel moeilijker uit te

spreken. Peilend naar de zin van dit leven, komt automatisch de vraag op naar het wezen van de

dingen. En in bewondering na verwondering komt de biddende kant van de mens naar voren.

In deze teksten komen bij voorkeur de monastieke schrijvers aan bod. Dit boekje is immers

geschreven door een monnik. In dagelijks contact met de Bijbel, Gods woord, en met teksten van

kerkvaders en van monniken, leeft de auteur een bestaan van beschouwing en gebed. In dit prachtig

boek, geschreven met verstand en ziel, vragend en zoekend, wordt dit leven tot uitdrukking

gebracht.

tekst achterblad boek:

André Louf werd in 1929 te Leuven geboren. In 1947 trad hij in de Trappistenabdij Katsberg

(Frankrijk) in. Na zijn priesterwijding (1955) studeerde hij theologie en Bijbelse wetenschappen te 

Rome. Hij werd belast met de redactie van ‘Collectanea cisterciensia’, een tijdschrift voor monastieke

spiritualiteit. In 1963 werd hij tot abt van de Katsberg gekozen.

Gegevens:

Uitgever: Lannoo

Plaats: Tielt Utrecht

Jaar: 1973

ISBN: 90 209 0400 0