Home » H.GEEST EN GEBEDEN » Gebed tot de H.Geest
 
 
 
 
 
        Heilige Geest, kom in mijn hart                                        Trek het, o ware God, door uw macht tot U
        en schenk mij met de liefde
        ook de heilige vrees.
        Behoed mij, Christus, voor elke slechte gedachte:
        ontsteek, ontvlam in mij uw zoete liefde
        en alle zwarigheid zal mij licht toe schijnen.
        Heilige Vader, mijn beminnelijke Heer,
        van nu af, help mij bij al wat ik doe.
        O, Christus, mijn liefde!
        O. Christus, mijn liefde!
 
                                                                                                                             Catharina van Siëna
                                                                                                                              uit: in gebed. KBS Boxtel 1988.