Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Drieëntwintigste zondag

Drieëntwintigste zondag

'Als er twee van jullie
eensgezind iets vragen,
om het even wat, zullen
ze het krijgen van mijn
Vader', zei Jezus. 'Want
waar er twee of drie in
mijn naam samenzijn,
daar ben Ik
in hun midden.'
 
(naar Matteüs 18,19-20)
 
 
 
 
 
 
Als je in mijn naam
met vrienden samenkomt,
ben Ik in jullie midden
-zegt God.
Ik wil luisteren
naar alles wat jullie bezighoudt:
naar jullie verdriet,
maar ook naar jullie vreugde.
En Ik wil mijn licht
over jullie leven laten schijnen
en jullie laten delen
in het geheim van liefde
dat alles en iedereen omvat.
Durf je daarom
aan Mij toevertrouwen!
Laat Mij je herder zijn,
je gids en je vriend.
En je zult merken
dat Ik een droom van vrede
voor je heb.