Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Zevende zondag van Pasen

Zevende zondag

 

 

 

Jezus sloeg zijn ogen op
naar de hemel en bad:
'Vader, laat Mij eeuwig
leven schenken aan alle
mensen die Je Mij hebt
toevertrouwd, want ze
hebben jouw woord ter
harte genomen.'
 
(naar Johannes 17,1-2.6)

 

 
 
 
 
 
 
Als je mijn woord ter harte neemt
en als je je leven afstemt
op mijn golflengte,
wil Ik je laten delen
in het wonder van de verrijzenis
-zegt God-
Omdat Ik van je hou,
wil Ik je nieuw
en eeuwig leven geven,
over de grenzen
van tijd en ruimte heen.
Ik hoop dat je
mijn uitgestrekte hand
wilt vastpakken
en dat je aan Mij
durft toevertrouwen,
wanneer de aardse zon
voorgoed zal ondergaan
en plaats zal maken
voor mijn licht en liefde.