Home » ZONDAGEN: DOOR HET A JAAR » Hemelopneming van Maria 15 augustus

Hemelopneming van Maria 15 augustus

 

'Met heel mijn hart roem

ik de Heer', zei Maria

'Met al mijn adem juich

ik om God, mijn redder,

want grote dingen heeft

Hij met mij gedaan.

Heilig en barmhartig

is Hij.'

 

(naar Lucas 1,46-47.49-50)

Ik hoop dat je Mij

met heel je hart

kunt en wilt eren en danken

-zegt God-

net als Maria.

Want toen Ik mensen zocht

om mee te werken aan mijn droom

koos Ik ook jou uit.

Grote en wondere dingen

heb Ik met je voor.

Durf daarom in Mij te geloven.

Vertrouw je toe aan mijn liefde.

Kleine mensen maak Ik groot

en aan armen geef Ik

een onmetelijke rijkdom.

Als je je leven

in mijn handen legt,

zal Ik je zegenen

en Ik zal je in overvloed laten delen

in mijn warmhartigheid.