Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Tiende zondag

Tiende zondag

 

 

 

Toen Jezus de stadspoort
van Naïn naderde, werd
er juist een dood kind
uitgedragen. Hij liep
naar de lijkbaar toe,
raakte die aan en zei:
'Jongeman, kom
overeind, zeg Ik je!'
 
(naar Lucas 7,11-14)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kom overeind
-zegt God-
en voel hoe Ik je
nieuw kan maken
en hoe Ik stromen
van levend water
kan doen ontspringen
in het diepste van je hart.
Stel je open voor mijn woord
en ervaar hoe Ik je
eeuwig leven geef,
omdat Ik je liefheb.
Liefde sterft immers niet,
maar opent onbekende horizonten,
over de grenzen
van tijd en ruimte heen.
Leg je hand in mijn hand
en laat vonken overslaan
van tederheid en goedheid.
En je zult een mens van vrede worden.