Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Vijfde zondag Paastijd

Vijfde zondag Paastijd

 
 
 'Ik geef jullie een nieuw
gebod', zei Jezus, 'dat je
elkaar liefhebt met de
liefde die Ik jullie heb gegeven.
Daaraan zal iedereen kunnen
zien dat jullie leerlingen
van Mij zijn!'
 
(naar Johannes 13,34-35)
 
 
 
 
Ik vraag niet veel van je
-zegt God-
geen onmogelijke dingen,
enkel dat je liefhebt
met heel je hart.
Want alleen daaraan
zal iedereen kunnen zien
dat jij mijn kind bent
en dat Ik jouw God mag zijn.
Wees een oase van tederheid
voor álle mensen om je heen.
Heb lief,
met een grote warmhartigheid
en een intense eenvoud;
en durf je leven
breken als brood
en delen als wijn,
op dezelfde manier
zoals Iemand je dat ooit
heeft voorgedaan.