Home » ZONDAGEN: DOOR HET C JAAR » Negentiende zondag

Negentiende zondag

 

'Waar je schat is, daar zal
ook je hart zijn', zei Jezus.
'Hou daarom je lampen
brandend en zorg dat je
klaar staat om je Heer
binnen te laten wanneer
hij thuiskomt van
de bruiloft.'
 
(naar Lucas 12,34-36)
 

 

 

 
 
 
 
Waar je schat is
daar zal ook je hart zijn
-zegt God-
Wees daarom waakzaam,
bewaar het licht in je hart,
opdat je Mij kunt binnenlaten
wanneer ik voor je deur sta
en in jouw wil komen leven.
Ik wil je gelukkig maken
en je vrede schenken.
Daarom geef Ik mezelf aan jou,
mijn eigen leven,
mijn eigen liefde.
Ik hou van je
-zegt God-
zoals een vader en een moeder
van hun kind,
en Ik wacht
op een antwoord van jou,
een teken van wederliefde.