Home » KORTE OVERWEGINGEN » Augustinus schrijft:

Augustinus schrijft:

 
Hoe ik tot U moet komen, weet ik niet.
Geef Gij het mij in.
Indien men U vindt door het geloof, geef mij dan geloof.
Indien men U vindt door deugd, geef mij dan deugd.
Indien men U vindt door wetenschap, geef mij dan wetenschap.
 
Augustinus (+ 430), in een gebed voor elke dag.
Uitg.Kok, Kampen 2009.
 
 
 
"Je kunt jezelf wel tekenen
met het kruis van Jezus Christus,
'Amen' antwoorden en 'Alleluja' zingen,
gedoopt zijn en naar de kerk gaan,
 
Maar de kinderen Gods
onderscheiden zich tenslotte
alleen door de onderlinge liefde
 
De liefde is het grote kenmerk
 
Onderzoek je zelf daarom
om te weten of precies daarin
inderdaad tot uiting komt
dat je uit God bent geboren."
 
Loes Marijnissen in Vanuit het binnenste van de ziel.
Heeswijk 2010