Palmzondag

Bij Jezus íntrede in Jeruzalem
spreidden veel mensen
hun mantels uit op de weg
of ze sneden takken van de
bomen en juichten Hem toe:
Gezegend is Hij doe komt
in de naam van de Heer.
 
(naar Matteüs 21,8-9)
Je maakt het wel moeilijk
voor die Zoon van Mij
-zegt God.
Vandaag juich je Hem toe
als de nieuwe Koning
en je biedt Hem
een prachtige ontvangst aan,
met jullie mantels als rode loper
en met palmtakken in de hand.
Maar volgende week zal van dat alles
nog weinig overschieten.
Ook jij zal nog wel naast de weg staan,
maar nu niet meer om Jezus
toe te juichen,
maar om Hem na te staren, wanner Hij
opnieuw door de straten loopt,
met een kruis op zijn schouders.
Wil je ook dan nog met Hem gaan?
En geloof je dat ook die ontmoeting
'nieuw leven' geeft?