Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Eenendertigste zondag

Eenendertigste zondag

 

'Luister Israël, de Heer
onze God is de enige
Heer', zei Jezus. 'Je zult
Hem liefhebben met heel
je hart en je zult je naaste
liefhebben als jezelf.'
 
(naar Marcus 12,29-31)
 
 
 
 
 
 
 
 
Luister vriend,
Ik wil jouw Heer zijn
-zegt God-
de enige,
en Ik wil je voorgaan
op de weg van leven en liefde.
En misschien
merk je dat niet altijd,
maar je ligt Mij nauw aan het hart.
Uren kan Ik naar je kijken:
hoe je leeft
en hoe je probeert
je dromen uit te bouwen.
Ik hou van je,
zoals Ik van niemand anders hou.
Maar....
hou jij ook van Mij?
En hou je van je medemensen?
Het eerste kan niet
zonder het tweede!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

'Luister Israël, de Heer
onze God is de enige
Heer', zei Jezus. 'Je zult
Hem liefhebben met heel
je hart en je zult je naaste
liefhebben als jezelf.'
 
(naar Marcus 12,29-31)
Luister vriend,
Ik wil jouw Heer zijn
-zegt God-
de enige,
en Ik wil je voorgaan
op de weg van leven en liefde.
En misschien
merk je dat niet altijd,
maar je ligt Mij nauw aan het hart.
Uren kan Ik naar je kijken:
hoe je leeft
en hoe je probeert
je dromen uit te bouwen.
Ik hou van je,
zoals Ik van niemand anders hou.
Maar....
hou jij ook van Mij?
En hou je van je medemensen?
Het eerste kan niet
zonder het tweede!!!