Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Drieëndertigste zondag

Drieëndertigste zondag

 

'Hemel en aarde gaan
voorbij', zei Jezus, 'maar
mijn woorden gaan niet
voorbij.
Op het einde van
de tijd zal Ik iedereen die
in Mij gelooft,
verzamelen uit de vier
windstreken.'
 
(naar Marcus 13,27.31)

 

 

 
 
 
 
 
Vandaag wil Ik je uitnodigen
mijn woorden van liefde
te laten spreken
in het diepste van je hart
-zegt God-
en te ervaren dat Ik je
een bron van vreugde aanreik
die nooit zal opdrogen.
En later, wanneer je sterft,
zal Ik de rivier van je leven
laten uitmonden
in een oceaan van tederheid.
Ik zal je omarmen
en je van harte welkom heten
in je nieuwe thuis.
Want iedereen
die in Mij gelooft,
zal Ik samenbrengen
als kinderen van één familie
en Ik zal hun God en Vader zijn.