Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Derde Zondag

Derde Zondag

.

Nadat Hij Simon en

Andreas had uitgenodigd

om Hem te volgen, zag

Jezus Jacobus en Johannes.

Ook hen riep Hij,

en ze lieten hun vader

Zebedeüs in de boot achter

en volgden Hem.

 

              (naar Marcus 1,16-20)

 
 
 
 
 
Je bent niet verplicht
om Jezus te volgen
-zegt God.
De keuze om al dan niet
zijn levensstijl over te nemen,
ligt helemaal bij jou.
Maar vóórdat je die keuze maakt,
moet je één ding weten:
als je een leerling van Hem wilt zijn
en als je in zijn voetsporen wilt gaan,
dan kan je dat niet
af en toe doen,
of maar een deel van je leven.
Als je aan Hem je ja-woord geeft
dan is dat voor honderd procent,
net als bij Jacobus en Johannes.
Zij lieten zelfs hun vader achter
om Jezus te volgen!
Wat of wie wil jij achterlaten
op je zoektocht naar geluk?