Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Advent Tweede Zondag

Advent Tweede Zondag

Johannes verkondigde
een doop van bekering.
'Na mij komt iemand die
krachtiger is dan ik', zei
hij. 'Ik heb jullie gedoopt
met water, maar Hij zal
jullie dopen met zijn
Geest.'
 
(naar Marcus 1,4.7-8)
 
 
 
 
Ze zijn er
-zegt God-
'weg-wijzers':
mensen die weg wijzen van zichzelf,
zoals Johannes,
omdat ze Mij belangrijker vinden.
Misschien herken je ze niet?
En toch zijn ze er:
vrouwen en mannen,
kinderen en jongeren,
die met vreugde
de naam van Christus dragen.
Grote en kleine mensen,
belangrijke en minder belangrijke,
arme en rijke,....
die Jezus laten geboren worden
in het diepste van hun hart.
Misschien ben je het ook zelf wel:
weg-wijzer?
Probeer het maar!