Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Advent Derde Zondag

Advent Derde Zondag

Er is een mens geweest,
een gezondene van God;
zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige:
hij moest getuigen van het
licht, opdat allen
door hem tot geloof
zouden komen.
 
(naar Johannes 1,6-7)
 
 
 
 
 
 Net zoals Johannes
wil Ik ook jou zenden
-zegt God-
om te getuigen van het licht
van mijn liefde en tederheid,
vooral bij armen en kleinen.
Het is geen gemakkelijke opgave
die Ik je toevertrouw
en heel wat mensen zullen
met je lachen of je niet ernstig nemen.
Toch hoop Ik dat je volhoudt
en dat je mijn vuur in je binnenste
niet laat uitdoven,
door niets of niemand.
Probeer aanstekelijk te werken
door je dienstbaarheid en je vreugde;
straal tederheid en warmte uit;
en blijf van mensen houden,
wie ze ook zijn
en wat ze ook gedaan hebben.