Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Achtentwintigste zondag

Achtentwintigste zondag

Meester wat moet ik

doen om eeuwig te leven?'

vroeg iemand aan Jezus.
En Jezus antwoordde:
'Ga verkopen wat je hebt
en geef het aan de armen.
Je zult een schat hebben
in de hemel.'
 
(naar Marcus 10,17.21)

 

 

 
 
 
 
 
 
Je verbondenheid
en je solidariteit met de armsten,
zijn toetsstenen voor je christen-zijn
-zegt God.
Alleen als je durft te delen
met hen die minder hebben,
zal Ik ook jou laten delen
in mijn vriendschap.
En later, wanneer je sterft,
wil Ik je eeuwig leven geven.
Open daarom nu al
je handen en je hart.
Klamp je niet vast
aan materiële rijkdom
of aan u iterlijke schijn,
maar vind je vreugde
in het zichtbaar maken van mijn liefde.
Alleen die vreugde
is sterker dan de dood,
en niemand kan ze je afpakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb