Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » 2 November Allerzielen

2 November Allerzielen

 

 

 

 

 

 

 

'Ik ben de opstanding en
het leven', zei Jezus. 'Wie
in Mij gelooft mag dan
wel sterven, toch zal hij
in eeuwigheid leven.'
 
(naar Johannes 11,25-26)
 
 
Leven en sterven
liggen eigenlijk
heel dicht bij elkaar
-zegt God.
Want als je
 in de voetstappen van Jezus wilt gaan,
zal leven altijd een stukje sterven zijn,
omdat je in dienst wil staan
van het geluk van je medemensen.
Maar voor iemand die gelooft,
Is ook het omgekeerde waar:
sterven wordt dan leven,
omdat je ervan overtuigd bent
dat mijn liefde voor jou
nooit zal sterven.
Ik heb je lief
-zegt God-
en als je sterft
zal die liefde alleen maar groter worden,
omdat jij en Ik één zullen zijn.