Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » 2 Februari Opdracht van de Heer

2 Februari Opdracht van de Heer

Toen Jozef en Maria
Jezus naar de tempel
brachten, nam een zekere
Simeon het kind in zijn
armen en beloofde God met
de woorden:'Nu kan ik
in vrede gaan, want ik
heb uw heil gezien.'
 
(naar Lucas 2,22.28-30)
 
 
 
 
 
Met de geboorte van Jezus
heb Ik aan de wereld
mijn eigen liefde gegeven
-zegt God-
Daarom hoop Ik
dat je Hem durft te omarmen
en dat je Hem een plaats geeft
in het kernpunt van je leven,
net zoals Simeon dat deed.
En graag wil Ik ook voor je bidden:
dat je christen-zijn
je gelukkig maakt
en dat je in je hart
een vreugde ervaart
die zo kostbaar en intens is
dat heel je leven
erdoor wordt ingekleurd,
zodat je in alles wat je zegt en doet
van Mij getuigenis aflegt.
Vrede en alle goeds!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb