Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR
 
 
 
 
 
 
 
Een vuurwerk
van tederheid
 
overwegingen bij het zondagsevangelie:
uitgever Averbode
van Erwin Roosen geboren in Opglabbeek in 1967.
Hij is licentiaat in de pastoraaltheologie, met specialisatie in jongerenpastoraal.
ISBN90-317-1557-3
 
 
 
 

Zondagen in het B jaar