Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Zesde Zondag

Zesde Zondag

 

 

 

 

 

 

Er kwam een melaatse op
Jezus af, die Hem om
hulp vroeg. Hij viel op
zijn knieën en zei: 'Als U
wil, kunt U me rein maken.
Heer.'  Diep ontroerd
stak Jezus zijn hand uit
en raakte hem aan.
 
(naar Marcus 1,40-41)

 

 
 
 
 
 
Als je heel eerlijk bent
en durft te kijken tot in het
diepste binnenste van je leven,
dan zul je merken
dat je op een of andere manier
ook zelf nood hebt aan genezing
-zegt God-
Misschien ben je blind
voor de kansarmoede in je eigen buurt,
of doof voor het levensverhaal
van mensen rondom je.
Misschien draagt je hart
sporen van melaatsheid,
vanwege domme fouten
uit het verleden,
of wordt heel je leven getekend
door kwetsuren van pijn en onmacht.
Laat Mij je dan aanraken
-zegt God-
en je nieuw leven geven.