Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Vierde zondag veertigdagentijd

Vierde zondag veertigdagentijd

 

 

Zoveel hield God van de

wereld, dat Hij zijn

Zoon heeft gegeven om

redding te brengen. Wie

de waarheid doet, komt

naar het licht, opdat zal

blijken dat zijn daden

in God zijn gedaan.

                             (naar Johannes 3,16-17.21)                                                       

                                                   

 

 

 

 

Ik heb je Mijn Zoon geschonken

-zegt God-

omdat Ik van je hou

en omdat Ik je vrij wil maken

van het oppervlakkige van alledag.

Ik heb je nodig om aan de wereld

de kleuren van Mijn verbond te geven,

opdat het licht van Jezus

mag stralen over alle mensen,

zonder onderscheid.

Ik hoop dat je opkomt

voor waarheid en recht,

voor vrede en eenheid,

en dat je Mijn droom

voor de wereld en haar bewoners

zichtbaar en voelbaar maakt

in je eigen manier van leven.

Daartoe heb Ik je geroepen

-zegt God- en Ik wil je daar graag

Mijn zegen voor geven.