Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Veertiende zondag

Veertiende zondag

Op sabbat begon Jezus
onderricht te geven. De
toehoorders waren
verbaasd en zeiden:
'Waar heeft Hij dat vandaan,
wat voor wijsheid is Hem
gegeven, en dan die grote
daden die Hij doet?'
 
(naar Marcus 6,2-3)
 
 
 
Ik hoop dat mensen over jou
hetzelfde vertellen
als wat ze eertijds
over Jezus zeiden
-zegt God-
en dat al je woorden en daden
verankerd zijn
in je verbondenheid met Mij
en getuigenis van Mij afleggen.
Want alleen als mensen ervaren
dat Ik voor jou
een bron van vrede en geluk ben,
kunnen ze Mij leren kennen
en liefhebben.
Durf daarom jezelf zijn
en tonen dat mijn vriendschap
voor jou belangrijk is.
Ik zal je daarin bijstaan
-zegt God-
en Ik wil je daarvoor mijn liefde geven.