Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Twintigste zondag

Twintigste zondag

'Zoals Ik leef uit de Vader,
die Mij gezonden heeft,
zo zal ook hij die mijn
brood eet, leven uit Mij.
Wie zich met dit brood
voedt, zal leven
in eeuwigheid,' zei Jezus.
 
(naar Johannes 6,57-58)

 

 

 

 
 
 
 
 
In het brood van de Eucharistie
geeft Jezus zichzelf aan jou
als bron van leven
-zegt God-
en laat Hij je delen
in mijn tederheid en liefde.
Zijn verbondenheid met Mij
gaf Hem de kracht
om te blijven hopen,
zelfs aan het kruis.
Daarom hoop Ik dat ook jij
je leven op Mij durft afstemmen
en dat je in alles wat je doet
steeds meer op Jezus zult gelijken,
op momenten dat het goed gaat,
maar ook
wanneer je geconfronteerd wordt
met onbegrip en eenzaamheid.
Durf altijd en overal te leven uit Mij
en het zal je gelukkig maken!