Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Tweeëndertigste zondag

Tweeëndertigste zondag

 

 

 
 
 
 
Toen men opmerkte dat
enkele rijken veel geld in
de offerkist wierpen en
een arme weduwe heel
weinig, zei Jezus: 'Die
vrouw gaf meer dan wie
ook, want zij gooide er
alles in wat ze had.'
 
(naar Marcus 12,41-44)

 

 

Eigenlijk gaat het in dit verhaal

helemaal niet over rijk of arm

-zegt God.

Het gaat over hoe je

vandaag kunt geloven

en hoe je je leven

in dienst kunt stellen van Mij

en van mijn droom van liefde.

Want ofwel geloof je

met alles wat je hebt

ofwel geloof je niet.

Geloven is geen saus

die je over je leven kunt uitgieten

als je daar zelf zin in hebt.

Het is de kern van je leven,

bron en doel van je bestaan.

Daarom hoop Ik dat je meer en meer

op die arme weduwe gaat lijken

en dat je met heel je hart

aan Mij durft toevertrouwen.