Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Dertigste zondag

Dertigste zondag

Toen Jezus wegging, zat
Bartimeüs, een blinde bedelaar,
langs de weg. Jezus riep hem
en vroeg: 'Wat wil je dat Ik
voor je doe?'
Hij antwoordde:
'Rabboeni, dat ik weer kan zien.'
 
(naar Marcus 10,46.51)
 
 
 
Net zoals Jezus
het toen vroeg aan Bartimeüs,
zo wil Ik het vandaag
ook aan jou vragen
-zegt God:
Wat wil je
dat Ik voor je doe?
En misschien mag Ik
ook jouw ogen openen,
zodat je kunt zien
waar het in je leven
eigenlijk op aan komt.
Misschien noem je Mij zelfs
'Rabboeni', 'Heer', 'Meester'
En mag Ik je voor gaan
in de kunst van een solidair
en liefdevol leven.
Als je Me dat vraagt,
wil Ik dat graag voor je doen
-zegt God.