Home » ZONDAGEN: DOOR HET B JAAR » Derde zondag Paastijd

Derde zondag Paastijd

'Vrede', zei Jezus tegen
zijn leerlingen.
En omdat Hij merkte
hoe verbaasd ze waren,
voegde Hij eraan toe:
'Waarom die twijfel in je
hart? Betast Me maar en
je zult zien dat Ik het
ben!'
 
(naar Lucas 24,36-39)
 
 
 
 
Waarom die twijfel in je hart,
-vraagt God-
waarom die onzekerheid?
Ik heb je toch mijn eigen Zoon gegeven!
Mensen hebben Hem veroordeeld
en Hij is gestorven aan een kruis,
maar Ik deed Hem opstaan en verrijzen.
Liefde sterft immers niet;
liefde sterft nooit.
Wie liefheeft leeft én geeft leven,
overal en altijd.
Geloof je dat?
En geloof je dat Ik ook jou liefheb
en dat Ik ook aan jou
vrede, geluk en leven wil geven?
Vertrouw Me maar
-zegt God-
Ik heb het beste met je voor!
Jij bent toch mijn kind,
mijn droom.
 

 

 

 

 

 

 

  

Maak een Gratis Website met JouwWeb