Aswoensdag

 

 

'Wanneer je barmhartig
bent, loop er dan niet mee
te koop. En wanneer je
bidt, ga dan je binnenkamer
in en doe de deur dicht.
Je Vader die in het
verborgene ziet,
zal het je lonen.'
 
(naart Matteüs 6,2.5-6)

 

 
 
 
 
 
Veertig dagen lang
krijg je de tijd
om je te warmen
aan het vuur van mijn hart
-zegt God-
en om een barmhartig mens te worden,
in wie Ik kan verrijzen en leven.
Veertig dagen lang
wil Ik je uitnodigen
te groeien in je liefde voor Mij
en voor je medemensen.
Probeer af en toe even stil te vallen
en met Mij alleen te zijn.
Ontdek wat Ik je toefluister
in het diepste van jezelf
en weet dat Ik je gelukkig wil maken.
Wanneer je probeert te bidden,
laat Mij dan in jou bidden.
En je zult een mens
van vrede zijn!