Horen, herkennen en beleven

 

Ook in deze bewogen tijden herinnert het mysterie van de

menswording ons eraan dat God ons steeds tegemoet komt.

Hij is de God-met-ons die met ons mee wandelt

langs de vaak stoffige wegen van ons leven.

Hij kent ons vurig verlangen naar liefde en geluk

en roept ons op tot vreugde.

In de verscheidenheid en het unieke van elke persoonlijke

of kerkelijke roeping, gaat het erom dat wij dit woord

dat ons van boven roept horen herkennen en beleven.

Tegelijk stelt het ons in staat om onze talenten te ontplooien,

maakt het van ons instrumenten van redding in de wereld en

wijst het ons de weg naar de volheid van het geluk.

 

Paus Franciscus 3 december 2017